SI | HR +386 2 6210 211 info@lta.si
Uporabne informacije

Jezikovne šole - raznolikost jezikovnih šol

Jezikovne šole - raznolikost jezikovnih šol

Velikost šol

Velikost šole je dokaj pomemben faktor pri izbiri ustreznega jezikovnega tečaja, saj vpliva na različna področja kot so npr. število težavnostnih nivojev, ki jih lahko zagotavlja jezikovna šola, opremljenost, ponudba aktivnosti, vzdušje na šoli – skratka določa karakter neke šole. V grobem lahko šole razdelimo na majhne, srednje in velike. Majhne jezikovne šole imajo po navadi le nekaj učilnic, v poprečju od 30 do 70 tečajnikov tedensko; praviloma jih odlikuje prijetno domačno vzdušje in osebni odnos med tečajniki, učitelji in šolskim osebjem, velika fleksibilnost in majhne učne skupine. Običajno pa nudijo manjši izbor tečajev, prav tako le težko v vsakem času zagotavljajo izvedbo tečajev na vseh nivojih predznanja. Velike jezikovne šole praviloma razpolagajo z lastnim šolskih poslopjem ali s kampusom z več poslopji, s šolsko kantino in z veliko učilnicami, jezikovnimi laboratoriji, centri za samostojno učenje in prostori za druženje tečajnikov. Praviloma nudijo večje število jezikovnih programov, višje število težavnostnih stopenj na katerih poteka pouk, bolj raznolik program izvenšolskih aktivnosti, na njih se tečajev udeležuje večje število tečajnikov, ki imajo zato veliko možnosti za medsebojno komuniciranje in druženje. Lahko pa te šole delujejo bolj neosebno v primerjavi z manjšimi šolami. Srednje velike šole, ki imajo v poprečju med 70 in 250 tečajniki, pa pogosto združujejo prednosti majhnih in velikih šol: svojim tečajnikom nudijo dobro infrastrukturo, širok spekter različnih težavnostnih nivojev na katerih potekajo tečaji, raznoliko ponudbo aktivnosti v prostem času, hkrati pa jih odlikuje fleksibilnost in prijetno šolsko vzdušje.

Celoletne in poletne jezikovne šole

Kot je razvidno že iz naslova, nudijo celoletne jezikovne šole jezikovne tečaje vse leto. Praviloma so te šole lastniki šolskih prostorov in celotne šolske infrastrukture, učitelji na teh šolah so v rednem delovnem razmerju, predvsem v primeru nastanitve pri družinah gre za preverjene družine, praviloma pa nudijo tudi druge vrste nastanitve. Večina teh šol nudi tudi v poletnem času kakovostne jezikovne programe.
Posamezne celoletne jezikovne šole nudijo v poletnih mesecih počitniške jezikovne programe, v večini primerov namenjene otrokom in mladini. Šolski prostori in celotna infrastruktura so v večini primerov najeti, tečaje pa vodijo pogodbeni učitelji tujih jezikov.

Narodnostna sestava tečajnikov

Čeprav posvečajo posamezne jezikovne šole narodnostni raznolikosti tečajnikov precejšnjo pozornost, kar pomeni, da sprejmejo le določen procent tečajnikov neke narodnosti, na večini jezikovnih šol sprejemajo prijave tečajnikov kot le-te prihajajo. Poleg tega so na posameznih jezikovnih šolah v odvisnosti od letnega časa in lokacije šole tečajniki določenih narodnosti vedno močneje zastopani. Tako najdemo na jezikovnih šolah v Avstraliji, v Novi Zelandiji, predvsem na zahodni obali ZDA in Kanade precej Azijcev, v Italiji in Španiji precej nemško govorečih tečajnikov ter na Malti precej Špancev, Italijanov in Nemcev.

Starostna sestava tečajnikov

Na mednarodnih jezikovnih šolah lahko srečamo tečajnike vseh starosti in poklicev. Obstajajo pa šole, ki nudijo jezikovne tečaje le za določene starostne skupine, npr. tečaje za mladino, pri drugih šolah pa obstaja neka najnižja starostna meja tečajnikov, npr. 16 let. Statistično gledano velja za Evropo, Avstralijo in ZDA, da je večina udeležencev tečajev splošnega jezika stara od 20 do 30 let, vendar tudi tečajniki, starejši od 50 let, niso nikakršna redkost. Starostna raznolikost znotraj učnih skupin je lahko sicer zanimiva in v določenem smislu poučna, pa vendar ne smemo pozabiti, da se potrebe, interesi ter zahteve mlajših in starejših udeležencev lahko precej razlikujejo. Povprečna starost udeležencev intenzivnih tečajev in tečajev med šolskih letom je praviloma višja kot med poletnimi počitnicami, ko se tečajev večinoma udeležujejo dijaki in študenti.

Težavnostni nivoji

V praksi ima število različnih težavnostnih stopenj, na katerih potekajo tečaji, velik pomen. Daje namreč podatek o tem, kakšna je razporeditev tečajnikov v skupine, oz. kakšne so razlike v predznanju tečajnikov istega razreda. Večja kot je jezikovna šola, več različnih težavnostnih stopenj lahko nudi in bolj natančna je lahko razporeditev. Vendar pa ne glede na veliko število tečajnikov šole ne morejo zagotoviti izvajanja tečajev na vseh težavnostnih nivojih v vsakem terminu. Porazdelitev v razrede je namreč odvisna od predznanja udeležencev, na le-tega pa jezikovna šola nima nikakršnega vpliva. Posamezna jezikovna tržišča namreč kažejo precejšnja sezonska nihanja v številu tečajnikov, kar velja v veliki meri predvsem za tečaje španščine, francoščine in italijanščine, v primeru tečajev angleškega jezika pa je to nihanje precej odvisno od lokacije šole. V tem primeru šole kljub temu, da načeloma nudijo pouk na vseh težavnostnih stopnjah, zaradi pomanjkanja tečajnikov pouka na določenem nivoju ne morejo izvajati. Predvsem velja slednje za izvedbo tečajev na najnižjem ali na najvišjih nivojih predznanja. Predvsem pri manjšem številu tečajnikov na neki jezikovni šoli, na manjših šolah torej ali v primeru udeležbe na jezikovnih tečajih izven sezone se pogosteje dogaja, da je razporeditev v skupine bolj groba in so v učni skupini večje razlike v predznanju tečajnikov.

Opremljenost jezikovnih šol

Glede opremljenosti šol obstajajo od šole do šole, od države do države precejšnje razlike. V splošnem velja, da so jezikovne šole v Veliki Britaniji, v zadnjem času tudi v Franciji in Nemčiji ter v ZDA dobro opremljene in razpolagajo s sodobnimi učnimi pripomočki, npr. z interaktivnimi učnimi tablami. Vsaka jezikovna šola, večja ali manjša, poleg učilnic razpolaga s prostorom za druženje tečajnikov, ki so jim na razpolago računalniki in dostop do interneta, v zadnjem času v večini primerov brezplačni dostop do interneta in Wi-Fi. Vsaka jezikovna šola poskrbi tudi za učne knjige, revije in časopise v tujem jeziku, ki si jih udeleženci tečajev lahko izposodijo; večje šole pa imajo večinoma dokaj bogate knjižnice z bogato ponudbo leposlovnih del in učne literature vključno z DVD in CD nosilci za samostojni študij. Veliko naših partnerskih jezikovnih šol razpolaga z multimedijskim učnim centrom; v tem primeru gre za sodobno opremljene učilnice, namenjene skupinskemu pouku ali samostojnemu študiju, kjer so tečajnikom na voljo različni učni pripomočki. Nekatere šole nudijo tečajnikom možnost prehranjevanja po ugodnih cenah v lastnih šolskih restavracijah, druge spet imajo posebne prostore, kjer so tečajnikom na voljo aparati za napitke in manjše prigrizke ter mikrovalovne pečice za pogrevanje hrane.

Tečaji na učiteljevem domu v Angliji
Najučinkovitejši način učenja angleškega jezika - tečaji na učiteljevem domu za mlade od 10 do 17 let in za udeležence nad 18 let. 1-tedenski programi od 1.092 EUR.

Intenzivni tečaji nemškega jezika v Berlinu
Visoko intenzivni tečaji nemškega jezika na priznani jezikovni šoli Humboldt Institut. 2-tedenski tečaj z nastanitvijo v šolski rezidenci s polnim penzionom: 1.590 EUR

Spletni testi – preverite svoje znanje tujih jezikov

process
Angleščina

Spletni test – preverite znanje angleškega jezika.

process
Nemščina

Spletni test – preverite znanje nemškega jezika.

MNENJA UDELEŽENCEV NAŠIH TEČAJEV

Rad bi se vam zahvalil iz vsega srca, ste ZAKON Agencija in brez vas ne bi nikoli dozivel toliko lepega in spoznal toliko ljudi kot sem jih na tem potovanju.... preberite več

Roman Pejnovič Borkovič
Rennert, New York

V mednarodni družbi sosošolcev na kolidžu Bawdsey Manor, Anglija, in ob mojem prijaznem »športnem prijatelju«, pripravljena za nove jahalne podvige. ... preberite več

Tina Kolar
Alexanders College, Bawdsey Manor