SI | HR +386 2 6210 211 info@lta.si
Uporabne informacije

Jezikovni tečaji v tujini

Jezikovni tečaji v tujini

Jezikovni tečaji v tujini

Res obstaja za učenje tujih jezikov veliko načinov, a poznavalci si si edini - najboljši način je jezikovni tečaj v deželi, kjer je tuji jezik doma. Kako hitro in uspešno boste dosegli svoj učni cilj med vašim jezikovnim tečajem v tujini, je poleg vašega aktivnega sodelovanja v veliki meri odvisno od dolžine jezikovnega tečaja, velikosti učnih skupin in števila učnih ur.

Dolžina učne ure

Šolska ura na jezikovnem tečaju v tujini ne traja vedno 45 minut kot npr. v Sloveniji, kar je pomembno pri primerjavi cen različnih jezikovnih tečajev. Natančni podatki o dolžini so navedeni pri opisu posameznih jezikovnih tečajev. Razlika pri standardnem jezikovnem tečaju, ki navadno vključuje 20 šolskih ur, glede na različno dolžino šolske ure lahko v enem tednu znaša tudi do 6 ur.

Število tečajnikov v skupini

Ker je intenzivnost tečaja in možnost prilagajanja učnih vsebin interesom in potrebam posameznega udeleženca pogojena tudi s številom tečajnikov v skupini, je za uspešno doseganje vašega cilja in pravilni izbor tečaja pomemben podatek o številu tečajnikov v razredu. Pouk je bolj intenziven in zagotavlja hitrejši napredek pri manjšem številu tečajnikov v razredu, prav tako se v okviru manjših skupin učne vsebine lažje prilagodijo učnim interesom in potrebam posameznika. Pogosto pa se jezikovnih tečajev v tujini v času izven poletnih počitnic udeleženci nekoliko manj tečajnikov in je posledično število tečajnikov v razredu nižje od navedenega, kar učitelju omogoča, da tečajnike obravnava bolj individualno in še bolj upošteva posameznikove želje.

Uvrstitveni testi

Ne glede na to, da boste svoje predznanje okvirno ocenili in navedli na prijavnici, udeleženci jezikovnih tečajev v tujini praviloma prvi dan pouka opravijo uvrstitveni test, na osnovi le-tega jih učitelji uvrstitvijo v ustrezne skupine. Možno je, da razpolagate z več pasivnega znanja, ki vam ga bo na jezikovnem tečaju uspelo v kratkem času aktivirati. Vaši učitelji vam bodo ustrezno svetovali, če boste imeli občutek, da je pouk v vaši skupini premalo ali prezahteven. Menjava skupine v tem primeru je praviloma vedno možna, upoštevajte pa, da poteka razporeditev v razrede ob ponedeljkih, zato potekajo tudi menjave skupin načeloma tudi le ob ponedeljkih. Tečajniki, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobenega izmed težavnostnih nivojev, ki jih jezikovna šola v nekem terminu izvaja, bodo namesto jezikovnega tečaja v skupini obiskovali individualni pouk, pri čemer se število učnih ur ustrezno zmanjša. Število učnih ur se lahko zniža tudi v primeru, da so za nek tečaj, ki poteka v skupni, prijavljeni manj kot trije tečajniki.

Kako poteka pouk

Jezikovni tečaji v tujini se praviloma začenjajo ob ponedeljkih, pouk poteka od ponedeljka do petka. Če je ponedeljek dela prost dan, se začetek pouka prestavi na torek. Pouk poteka dopoldan in/ali popoldan, odvisno od vrste in intenzivnosti jezikovnega tečaja in od sezone, urniki pa so v popolni pristojnosti jezikovnih šol.

V smislu sodobnega načina učenja tujih jezikov poteka pouk med jezikovnimi tečaji v tujini v mednarodnih skupinah na vseh stopnjah predznanja izključno v tujem jeziku, seveda pa učitelji izbirajo učne tehnike, ki odgovarjajo nivoju predznanja in strukturi udeležencev jezikovnih tečajev. Pristop je osredotočen na komunikacijske procese, sicer pa se jezikovne spretnosti (slušno in bralno razumevanje ter govorno in pisno sporočanje) med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Med praktičnimi vajami v smiselnem kontekstu sta vključeni slovnica in nadgradnja besedišča, pouk pa vključuje igranje situacijskih dialogov in razgovore z različno tematiko kot odličen način za urjenje v samozavestnem, tekočem in učinkovitem govoru. V odvisnosti od vrste jezikovnega tečaja v tujini boste vsak dan za domače naloge potrebovali od 15 minut do 2 ur. Upoštevajte pa, da je vaš napredek odvisen predvsem od vas samih in vašega aktivnega sodelovanja pri pouku.

Učni materiali

Pri pouku boste uporabljali različne učbenike, učne materiale jezikovnih šol, časopisne in revijalne članke in druge materiale. Učbenike in določeno drugo učno literaturo udeleženci jezikovnih tečajev praviloma prejmejo na posodo, na nekaterih šolah pa je učbenike potrebno kupiti. Priporočamo, da na na vaš jezikovni tečaj v tujini vzamete pisala, zvezek in dober slovar.

Intenzivni tečaji za mlade v Londonu - s spremstvom
Intenzivni tečaji angleškega jezika za mlade nad 16 let na sodobnem kampusu v zgodovinsko zanimivem in privlačnem Greenwichu. 2-tedenski jezikovni tečaj s slovenskim spremljevalcem. 2.130 EUR.

ZAGOTOVLJENO! Angleščina v Torontu - s spremljevalcem
ZAGOTOVLJENO! CN Tower, Niagarski slapovi in angleščina v Torontu. Poletni jezikovni program za mladino, 2 tedna, 29.7.2018 odhod s spremljevalcem: 3.240 EUR.

Spletni testi – preverite svoje znanje tujih jezikov

process
Angleščina

Spletni test – preverite znanje angleškega jezika.

process
Nemščina

Spletni test – preverite znanje nemškega jezika.

MNENJA UDELEŽENCEV NAŠIH TEČAJEV

Jezikovno potovanje na otok Malta je preseglo moja pričakovanja! Bilo je super! Nastanjena sem bila v hotelu Coastline v sobi še s tremi puncami iz tujih držav. Glede spoznavanja ljudi... preberite več

Sara Čelan
European School of English, Malta

Sprejeli so me odprtih rok in lahko rečem, da sem prišla zagotovo k najboljši družini,  kar si jih je možno želeti. Oni so živeli za nas udeležence tečajev. Od njih... preberite več

Andreja Marko
Emerald Cultural Institute, Dublin