SI | HR +386 2 6210 211 info@lta.si
Uporabne informacije

Vrste tečajev

Vrste tečajev

Počitniški tečaji za otroke in mladino

V času počitnic nudijo jezikovne šole posebne počitniške jezikovne programe za otroke in mladino v starosti od 9 do 20 let v najbolj zanimivih predelih sveta. Programi združujejo učenje tujih jezikov z družabnimi in športnimi aktivnostmi ter izleti. Podrobnejše informacije o teh programih najdete na straneh xx in xy.

Standardni tečaji

Standardni tečaji so tečaji splošnega jezika s 15 do 20 šolskimi urami pouka tedensko v skupini, pri čemer velikost skupine variira med 8 in 16 udeleženci. Praviloma izvajajo šole te tečaje za vse nivoje predznanja. Pouk poteka dopoldan ali popoldan, tako, da tečajnikom ostaja zadosti prostega časa za ukvarjanje s hobiji ali za udeležbo aktivnosti v organizaciji šole. Vsebinsko so to široko zasnovani programi, pri katerih je v ospredju praktična raba jezika v vsakdanjem situacijah. Del učnih vsebin je po navadi namenjen tudi seznanjanju s kulture, načinom življenja in politiko dežele gostiteljice.

Polintenzivni, intenzivni in visoko intenzivni tečaji

Ti tečaji so nadgradnja standardnih tečajev, običajno vključujejo med 25 in 30 šolskih ur pouka tedensko in so namenjeni bolj motiviranim tečajnikom. Dopoldanski del pouka je enak standardnemu tečaju, popoldanske ure pa so namenjene poglabljanju in nadgrajevanju znanja, osvojenega dopoldan. Na nekaterih šolah dodatne ure popoldan potekajo v obliki učnih/jezikovnih delavnic različnih vsebin, ki jih izbirate glede na lastni interes in predznanje tujega jezika. Intenzivni tečaji omogočajo udeležencem, da razširijo besedišče in hitreje dosežejo višjo stopnjo učinkovitega in tekočega govorjenja.

Kombi tečaji

Veliko šol nudi možnost kombinacije tečajev v skupini in individualnih učnih ur, kar nedvomno predstavlja eno izmed najboljših poti za učenje tujega jezika. Pri pouku v skupinah je poudarek na urjenju tistih jezikovnih veščin, ki jih je najbolje utrjevati in nadgrajevati v skupini, vsebina individualnih ur pa je fleksibilna in se popolnoma prilagodi željam in potrebam tečajnika.

Individualni pouk

Pri tej najintenzivnejši vrsti jezikovnih tečajev sta vsebina in tempo pouka popolnoma prilagojena udeležencu. Čeprav tečaje nudi večina jezikovnih šol, pa so le posamezne med njimi sposobne te tečaje resnično profesionalno izvesti. Ker je tovrstno izobraževanje precej naporno, ga priporočamo le najbolj motiviranim udeležencem, ki se tečajev udeležijo za krajše časovno obdobje. Da lahko vaši učitelji jezikovni program že vnaprej oblikujejo kar najbolj skladno z vašimi željami in potrebami, boste takoj po prijavi izpolnili vprašalnik, ki nam ga posreduje jezikovna šola in služi tako za določitev nivoja vašega predznanja kot za oblikovanje vsebine jezikovnega tečaja.

Tečaji poslovnega jezika

Med tečajem se boste izpopolnjevali v poslovnem jeziku s ciljem, da boste sposobni v tujem jeziku čim bolj učinkovito in tekoče komunicirati v različnih poslovnih in komercialnih kontekstih: na sestankih, pri pogajanjih in predstavitvah, pri telefonskem komuniciranju, pri neformalnem druženju, za pisanje elektronske pošte, pisem in poročil. Urili se boste tudi v rabi jezika v manj formalnih poslovnih in družabnih situacijah, programi pa vključujejo tudi pisno poslovno korespondenco.

Tečaji za poslovneže

Za poslovneže in vodstveni kader izbrane šole nudijo tečaje, katerih vsebina je precej podobna tečajem poslovnega jezika, udeleženci pa praviloma razpolagajo z večletnimi delovnimi izkušnjami. Povprečna starost udeležencev je višja in leži med 30. in 40. letom starosti. Tečaji vedno potekajo v malih skupinah, individualno ali kot kombinacija individualnega pouka in pouka v malih skupinah. Skupine so glede na interese in delovna področja udeležencev tudi bolj homogene kot pri drugih tečajih.

Specializirani tečaji

To so tečaji za posamezne poklice in posamezna strokovna področja kot so npr. finance in bančništvo, marketing, medicina, hotelirstvo, pravo,… Praviloma je za vključitev v tečaj potrebno predznanje tujega jezika vsaj na srednji stopnji.

Tečaji tujih jezikov in šport

Ti programi so odlična kombinacija izpopolnjevanja znanja tujih jezikov in aktivnega ukvarjanja s športom. Odvisno od lokacije, nudijo posamezni jezikovni centri tečaje golfa, potapljanja, jadranja, deskanja, tenisa, jahanja, kajtanja,… Te tečaje vodijo profesionalni športni učitelji.

Tečaji tujih jezikov in kultura

Nekatere izmed naših partnerskih šol nudijo tečaje tujih jezikov v kombinaciji s tečaji plesa, fotografiranja, slikarstva, kuharske umetnosti ali z različnimi kulturnimi dejavnostmi. Ti programi poleg napredovanja znanja tujega jezika omogočajo še boljši vpogled v kulturo neke dežele, kar je korak več k boljšemu obvladovanju tujih jezikov in spoštovanju raznolikosti kultur in običajev. Tečaje vodi strokovno kompetentno osebje.

Tečaji za pridobitev mednarodno priznanih certifikatov

Med tečaji se boste ciljno pripravljali na opravljanje mednarodno priznanih izpitov (FCE, CAE, TOEFL, IELTS). Za vključitev v tečaje morate razpolagati s predznanjem na določenem nivoju – odvisno od vrste izpita, vrste tečaja – skupine tečajnikov, šole,… To so praviloma dalj časa trajajoči tečaji s točno določenimi datumi začetkov nekajkrat letno, kasnejša vključitev ni možna. Določene šole pa nudijo možnost priprav na mednarodne izpite kot dodatne učne ure k standardnim tečajem v okviru izbirnih vsebin popoldanskih jezikovnih delavnic.

Tečaji za profesorje tujih jezikov

Udeleženci med izobraževanjem poleg izpopolnjevanja splošne angleščine na visokem nivoju obravnavajo tematiko s področja didaktike, praktičnih interaktivnih in komunikativnih aktivnosti za pouk tujega jezika in sodobnega razvoja učne literature.

Jezikovni tečaji Club 50+

Jezikovni tečaji Club 50+ so namenjeni udeležencem, starejšim od 50 let, ki jih tuji jeziki zanimajo, a si ne želijo udeležbe na enem izmed standardnih jezikovnih tečajev. Ti tečaji so kombinacija jezikovnega tečaja, ogledov in izletov ter družabnih in kulturnih aktivnosti (obiski muzejev, gledališč, koncertov…) v družbi sovrstnikov različnih narodnosti.

Tečaji angleščine v Avstraliji
V Avstraliji se je pričela pomlad. 4-tedenski intenzivni tečaj angleščine že od 1.662 EUR, 10-tedenski intenzivni tečaji že od 3.662 EUR. Čudovita narava, odlična jezikovna šola v bližini plaže – to je Noosa!

Intenzivni tečaji nemškega jezika v Berlinu
Visoko intenzivni tečaji nemškega jezika na priznani jezikovni šoli Humboldt Institut. 2-tedenski tečaj z nastanitvijo v šolski rezidenci s polnim penzionom: 1.590 EUR

Spletni testi – preverite svoje znanje tujih jezikov

process
Angleščina

Spletni test – preverite znanje angleškega jezika.

process
Nemščina

Spletni test – preverite znanje nemškega jezika.

MNENJA UDELEŽENCEV NAŠIH TEČAJEV

Na prehodu iz osnovne šole v srednjo šolo smo se doma odločili, zaradi mojega pomanjkanja znanja angleščine, za jezikovni program v tujini. Odločili smo se za Royal Russell college -... preberite več

Lucija Pacek
Royal Russell School, London

Po kosilu smo imeli posebno uro angleščine Slice of Britain, kjer smo se učili in spoznavali kulturo Anglije. Ta ura je bila bolj zabavni del, tako smo spoznavali kraljevo družino,... preberite več

Petra Marko
Buckswood College, Hastings