Srednje šole v tujini

Kanada

multikulturna in varna država

uradno dvojezična država: angleščina in francoščina

odlični izobraževalni sistem

Kanada je preprosto čudovita!
Prostrana država s tisoči in tisoči temno zelenih jelk, najdaljšo morsko obalo na svetu, največjim otokom na jezeru, vznemirljivimi mesti kot sta Toronto in Vancouver, turkizno modrimi ledeniškimi jezeri in nedotaknjeno naravo ni le ena najvarnejših držav na svetu, ima namreč tudi odličen šolski sistem. V programu mednarodne primerjave dosežkov učencev PISA (Programme for International Student Assessment) se kanadski dijaki v bralni, matematični in naravoslovni pismenosti namreč uvrščajo v sam svetovni vrh.
Kje drugje boste srečali lose, občudovali kite, popili kavo Tima Hortonsa in se sladkali s slastnimi palačinkami z javorjevim sirupom ter spoznali kanadske policiste Mounties? 
In nenazadnje – spoznali boste poletni kanadski nacionalni šport Lacrosse in si ogledali vsaj eno tekmo hokeja na ledu NHL.

ŠOLSKI SISTEM

V Kanadi se lahko šolanja udeležite tako na javnih kot na zasebnih šolah. Javne šole so organizirane v šolske okoliše, tako imenovane School Districts. Ker je upravljanje šolskega sistema v domeni posamezne kanadske province, se posledično šolski kurikulum od province do province lahko nekoliko razlikuje, visoka akademska raven izobraževanja v Kanadi pa je brez dvoma neodvisna od šolskega okoliša. Obvezno šolanje v Kanadi traja 12 let.
V večini provinc, razen v francosko govorečem Quebecu, je sistem tudi zelo podoben sosednjemu ameriškemu, zato so doseženi certifikati in spričevala medsebojno priznani, kar pomeni, da lahko po končani srednji šoli nadaljujete študij na univerzah v Kanadi ali ZDA.

Obvezno šolanje začnejo otroci s 6 leti, obvezno šolanje pa traja do 16. ali 18. leta, odvisno od province.  
- Elementary/Primary School traja 8 let, in sicer od 1. do 8. razreda, oziroma od Grade 1 – Grade 8   
- High School traja 4 leta, od 9. do 12. razreda, oziroma od Grade 9 – Grade 12

V manjšem številu provinc sta poimenovanje in sistem nekoliko drugačna. Dijaki obiskujejo 6 razredov Elementary School, 3 razrede Junior High /Middle School in 3 letnike High School.
V provinci Quebec se High school program (srednja šola) zaključi že po 11 letih šolanja, na stopnji Form V (ekvivalentno Grade 11). Dijaki, ki nameravajo študij nadaljevati izven Kanade ali izven province Quebec, v nadaljevanju obiskujejo t.i. Grade 12 Equivalent in zaključijo srednjo šolo s certifikatom, priznanim v ostalih kanadskih provincah in na univerzah izven Kanade. Dijaki, ki nameravajo študirati v provinci Quebec, pa nadaljujejo z 2-letnim programom CEGEP, kar je pogoj za vpis na univerze v Quebecu.
Univerzitetni študij se deli na dodiplomski in podiplomski (Master´s Degree, MBA in PhD oz. doktorat).

Šole v Kanadi imajo lahko celoletni ali semestrski učni program
Večina kanadskih javnih šol deluje po semestrskem ciklusu, pri katerem je šolsko leto razdeljeno na 2 semestra. Dijaki imajo vsak semester 4 do 5 predmetov, januarja in junija pa opravljajo izpite iz teh predmetov.
Pri celoletnem ciklusu, po katerem delujejo zasebne kanadske šole, srednje šole v Quebecu in nekaj javnih šol v ostalih kanadskih provincah, je šolsko leto razdeljeno na 3 terms (trimestre), dijaki pa imajo vseh 8 do 10 predmetov skozi vse šolsko leto in opravljajo zaključne izpite junija.    

Praviloma je v obeh primerih okoli 6 predmetov obveznih, ostale lahko dijaki glede na interese in sposobnosti izberejo sami.

Za pridobitev srednješolske diplome, High School Diploma (podobno naši maturi), morajo dijaki izpolniti določene pogoje. In sicer morajo zbrati določeno število kreditnih točk določenih predmetov v predpisanem trajanju (šolskih let ali semestrov), ki jih določi posamezna kanadska provinca. Le-ti praviloma vključujejo English, Maths, Science, Health & Physical education,  Social studies, Canadian  Geography & History, Arts, Career Studies in izbirne predmete (»Electives).

Izbirni predmeti običajno obsegajo približno polovico izobraževalnih vsebin za dijake, ki obiskujejo Grade 11. in  12. (letnik 11 in 12). Nabor izbirnih predmetov je izjemno bogat (se pa razlikuje po posameznih provincah in posameznih šolah) in obsega področja kot npr.  Robotics & Engineering (Architectural design, Pre-engineering, Computer Design …),  Culinary, Outdoor Education, Digital Media (Animation, Graphic Art&Design, Videography, TV & Film Production, Broadcasting …), Fine Arts (Jewelry, Painting, Drawing, Multimedia, Photography …), Dance & Drama, Music, Skills Technology (Automotive/transportation, Aviation, Construction, Metalwork …), Business (Marketing, Finance, Entrepreneurship …).

PREDMETNIK

Cilj izobraževalnih sistemov v Kanadi je, da vsem dijakom zagotovijo celovito in uporabno
izobraževanje s poudarkom na ključnih predmetnih področjih -  matematika, znanost, družbene vede in računalniška tehnologija. Učni načrt in standardi so tako za osnovne kot srednje šole določeni na ravni provinc, prav tako se lahko normativi za določen letnik šolanja razlikujejo od province do province.   
Kanadske šole nudijo zelo raznolik nabor predmetov: angleška literatura, angleščina kot drugi jezik, francoščina, nemščina, španščina, latinščina, zgodovina in zemljepis, matematika, mehanika, poslovne vede, računalništvo, znanost (kemija, fizika, biologija), pravo, etika, sodobne računalniške aplikacije, moda, gostinstvo in turizem, telesna vzgoja in šport, religije … 

Ker je Kanada uradno dvojezična država, se lahko šolate na angleško govorečih, predvsem v provinci Quebec pa tudi na francosko govorečih šolah. 
Določene šole pa nudijo tudi program French Immersion, ki je oblika dvojezičnega izobraževanja, kjer imajo učenci, katerih francoščina ni materni jezik, del šolskih predmetov v francoskem jeziku.  

POMEN HOBIJEV IN ŠPORTA
Kanadske srednje šole so pravzaprav prave celodnevne šole, saj ob športni vzgoji v sklopu učnega načrta kanadskim dijakom v popoldanskem času izven šolskih ur nudijo raznoliko ponudbo različnih športnih aktivnosti in klubov. Tipični športi, ki jih lahko pričakujete v Kanadi – seveda v odvisnosti od letnega časa so Lacrosse, Cross Country Running, Rugby, Football, Hockey, Snowboarden …, in zagotovo je biti član šolske ekipe za veliko dijakov kar precej pomembno.   
Ob športu pa je dijakom na voljo veliko drugih dejavnosti, od umetniških, tistih povezanih z akademskimi vsebinami, družabnih do vključevanja v družbeno koristih aktivnosti v sklopu širše skupnosti. Lahko se boste vključili v dramski krožek, jazz band, naravoslovne klube, matematične krožke, fotografske klube, jezikovne klube, v šolski orkester, v pevske zbore, lahko boste organizirali šolske plese, gaming klub, lahko boste urejali šolski časopis …
Pouk poteka praviloma med 9. in 16. uro, nekatere zasebne šole pa nudijo tako imenovane Prep (študij z mentorstvom) po uradnem delu pouka.

DOLŽINA ŠOLANJA

Šolanja se v odvisnosti od programa in šole lahko udeležite za 2 ali 3 mesece, 1 semester, 1 šolsko leto ali več šolskih let.
V kolikor želite v Kanadi pridobiti kanadsko High School diplomo, se je potrebno šolanja udeležiti za 2 leti, oziroma vsaj za leto in pol. 

Šolsko leto (High School) traja od konca začetka septembra do junija in je na večini šol razdeljeno na 2 semestra.
Praviloma imajo kanadski dijaki dvo– do tritedenske počitnice v času božiča, eno- do dvotedenske počitnice marca in poletne počitnice julija in avgusta.

POGOJI ZA PRIJAVO

-    starost od 13 do 17 let
-    predhodno vsaj dvoletno učenje angleškega / francoskega jezika, pri čemer dijak dosega vsaj poprečno dobre ocene.
Predvsem zasebne šole lahko pred vpisom zahtevajo opravljanje testa iz znanja angleškega jezika (TOEFL, SLEP ali SSAT).
-    vsaj povprečne ocene v zadnjih dveh letih šolanja v Sloveniji
-    fleksibilnost, samostojnost in želja, da pridobite nova znanja in neprecenljivo življenjsko izkušnjo

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA - FAQ

Ali moram izpolnjevati posebne pogoje, da se prijavim in udeležim šolanja na srednji šoli v Kanadi?
-    Pomembno je, da ste stari od 14 do 18 let.
-    Imeti morate zadovoljivo znanje angleškega jezika ali dobro znanje francoščine, če se odločite za French Immersion program. 
-    Vaš šolski uspeh mora biti vsaj dober.
Bistveno pa je, da ste odprti za nove ideje, da vas zanimajo druge kulture in potovanja v druge države? Seveda pa morate biti tudi prilagodljivi in pripravljeni, da se spopadete z novimi izzivi, ki jih prinaša novo okolje, še posebej na začetku vašega šolanja.   

Za koliko časa se lahko udeležim šolanja v Kanadi?
Šolanja se lahko udeležite za
-    3 ali 5 mesecev
-    Za celo šolsko leto (10 mesecev) ali več šolskih let.
-    Če želite v Kanadi narediti zaključni izpit in pridobiti Secondary School Diploma ali Certificate of Graduation, se je šolanja potrebno udeležiti za 2 leti, in sicer s šolanjem pričnete najkasneje v 11. letniku/ Grade 11.
Po koncu semestra ali šolskega leta boste od kanadske srednje šole prejeli potrdilo o doseženih in opravljenih učnih obveznosti. 

Ali bo moje spričevalo/potrdilo o opravljenih učnih obveznostih priznano v Sloveniji?
V kolikor se boste šolanja udeležili za krajši čas, npr. 3 ali 5 mesecev, se pred odločitvijo za šolanje obvezno dogovorite o vaših namenih in možnostih nadaljevanja šolanja po vrnitvi z odgovornimi osebami na vaši šoli v Sloveniji. 
V postopku priznavanja izobraževanja v tujini/High School Diploma se smiselno uporabljajo naslednja merila: sistem šolanja, izobraževalni program, predmetnik oziroma učni načrt, učni dosežki in trajanje izobraževanja, priznavanje in nadaljevanje šolanja pa je lahko odvisno tudi od posamezne šole v Sloveniji. 

Kdaj lahko pričnem s šolanjem in do kdaj je potrebna prijava?
Pričetek: 
-    januar/februar   
ali
-    avgust/september
Rok za prijavo: 
-    za pričetek januarja/februarja: 1.9.
-    za pričetek avgusta/septembra: 1.4.

Kaj je French Immersion?
French Immersion je oblika dvojezičnega izobraževanja, kjer imajo učenci, katerih francoščina ni materni jezik, del šolskih predmetov v francoskem jeziku.  

International Baccalaureate - Mednarodna matura
Na nekaterih šolah imate priložnost, da se pripravljate in po dveh letih opravite mednarodno maturo, ki je priznana kot mednarodna srednješolska diploma.

Kaj so AP – Advanced Placement courses?
Nekatere srednje šole dodatno nudijo AP - Advanced Placement courses. AP kurikulumi (vsbine) in izpiti potekajo na višjem nivoju in so bolj zahtevni kot »normalni« High School predmeti, pripomorejo pa k boljšemu poprečju dijakovih ocen, kar pomaga pri vpisu na univerzo. Hkrati v okviru programa AP dijaki pridobijo kreditne točke, ki jih večina univerz prizna kot del že pravljenih študijskih obveznosti.

Kje se lahko udeležim šolanja?
Glede na vaše želje glede predmetov, ki jih nudi šola, obšolskih dejavnosti, velikosti in lokacije, si lahko izmed ponudbe na naši spletni strani izberete šolsko okrožje ali šolo, ki bi jo želeli obiskovati, istočasno pa bi se lahko ukvarjali s športom ali hobijem, ki vas zanima. 
V posameznih okrožjih in mestih pa vam poleg šol, predstavljenih na naši spletni strani, lahko ponudimo tudi druge šole. 

Kje bom stanoval/a med svojim šolanjem v Kanadi?
Vsi dijaki, ne glede na to ali gre za javno ali zasebno srednjo šolo boste živeli s kanadsko gostiteljsko družino. Tipična gostiteljska družina ne obstaja, vaši gostitelji so namreč lahko družina z otroki ali brez otrok, samski ljudje ali upokojeni pari.  
Vaše gostiteljske družine z veliko pozornostjo izberejo domači koordinatorji v Kanadi, ki upoštevajo želje, interese in hobije vsakega posameznega dijaka. Dijaki stanujejo v enoposteljnih sobah, družine pa so od šole oddaljene največ 45 minut hoje od šole, seveda pa je poskrbljeno za šolski avtobus oziroma je na voljo dobra povezava z javnim prevozom. 

Kaj in kdo je Custodian?
Starši ali zakoniti skrbniki morajo zagotoviti, da ima mladoletna oseba med bivanjem v Kanadi zagotovljeno oskrbo in podporo ter pomoč v primeru kakršnih koli težav. 
Mladoletni dijaki, oziroma dijaki, mlajši od 17 let, ki se šolajo v Kanadi, morajo v Kanadi živeti s svojimi starši ali skrbniki, oziroma morajo imeti v času šolanja v Kanadi svojega skrbnika. 
Skrbnik – Custodian je polnoletna oseba, ki je kanadski državljan ali prebivalec s stalnim prebivališčem v Kanadi.

Ali za šolanje v Kanadi potrebujem vizum?
Za šolanje v Kanadi boste potrebovali študentski vizum – tki. Study Permit. Taksa trenutno znaša približno 150 CAD in ni vključena v ceno programa. 
Vlogo za Study Permit lahko oddate preko spleta, dodatno pa boste morali poskrbeti za osebno predajo svojih biometričnih podatkov na kanadski ambasadi na Dunaju, strošek znaša cca 85 CAD.
Vaša šola v Kanadi vam bo posredovala zahtevane dokumente, ki jih boste priložili vlogi za vizum. 
Seveda pa vam bomo v pomoč pri vaših vprašanjih glede različnih formalnosti, rokov prijave itd. 
Obvezna je tudi predhodna elektronska avtorizacija potovanja ("eTA"), ki jo pridobite z izpolnitvijo obrazca po elektronski poti, strošek znaša cca 8 CAD.

Zdravstveno zavarovanje in zdravstveni predpisi
Osnovno kanadsko zdravstveno zavarovanje je za vse dijake že vključeno v ceni.
Priporočljivo pa je, da sklenete tudi dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini in zavarovanje splošne odgovornosti preko slovenske zavarovalne družbe. 
Kanada zahteva potrdilo o standardnih cepljenjih, ki je v skladu z veljavnim koledarjem cepljenj v Sloveniji.

Zdaj pa na pot!
Seveda bomo z veseljem poskrbeli in vam uredili najugodnejšo letalsko vozovnico do letališča, najbližjega kraju vašega šolanja. Tam vas bo pričakala vaša gostiteljska družina ali predstavniki naše partnerske organizacije in poskrbeli za prevoz do vašega novega »doma« v Kanadi.

Šole v tujini

Izbor nekaterih partnerskih šol

ONLINE SPLETNI TESTI

Preverite svoje znanje tujih jezikov

AngleščinaSpletni test – preverite znanje angleškega jezika.

NemščinaSpletni test – preverite znanje nemškega jezika.

MNENJA UDELEŽENCEV NAŠIH TEČAJEV

Kaj so o tečajih povedali naši tečajniki
 • European School of English, Malta
  Poletne počitnice na Malti so bile neverjetno doživetje. Prvič sem bil sam v tujini. V šoli Naxxar sem bil edini Slovenec. Šola je bila zabavna, popoldan pa so mi bili ... Več
  Jakob Andric European School of English, Malta
 • Emerald Cultural Institute, Dublin
  Sprejeli so me odprtih rok in lahko rečem, da sem prišla zagotovo k najboljši družini,  kar si jih je možno želeti. Oni so živeli za nas udeležence tečajev. Od njih ... Več
  Andreja Marko Emerald Cultural Institute, Dublin
 • Centre International d'Antibes, Antibes
  Ko pomislim na lanskoletne jezikovne počitnice v Antibesu, Franciji, samo zaprem oči in že čutim toplino mivke, v katero zakopavam stopala, poletno sonce, ki me greje in ustvarja tisto čudovito ... Več
  Taja Kuzman Centre International d'Antibes, Antibes
 • Language Specialists International, Portsmouth
  Go. Vesno sem spoznala na Informativi v Ljubljani. S svojo neposrednostjo in bogatimi izkušnjami na področju dela s tujino, me je v trenutku prepričala, da sem se odločila za potovanje ... Več
  Veronika Gosak Krebs Language Specialists International, Portsmouth
 • Humboldt Institut, Berlin
  Moji spomini iz jezikovnega tečaja v Berlinu ne bi mogli biti boljši. Namesto načrtovanih dveh tednov, sem tam preživela tri tedne, a vseeno je čas minil kot bi mignil. Pouk je ... Več
  Sara Mencigar Humboldt Institut, Berlin
 • Royal Russell School, London
  Udeležila sem se nepozabnih jezikovnih počitnic v mestu Croydon, na šoli Royal Russell School. Bivala sem v dvoposteljni sobi s skupnim prostorom in kopalnico. Šolska restavracija nam je postregla z ... Več
  Iza Hrastnik Fink Royal Russell School, London

ZAKAJ LTA - IZOBRAŽEVANJE BREZ MEJA

Zaupanja vredna agencija za organizacijo jezikovnih tečajev, ekskurzij in šolanj v tujini.

IZKUŠNJE

Z našimi več kot dvajsetletnimi izkušnjami na področju organizacije jezikovnih tečajev in izobraževanj v tujini za vse starostne skupine in s strokovnim znanjem pomagamo udeleženem naših programov, da tekom svojega bivanja v tujini dosežejo zastavljene cilje.

STROKOVNOST

Vsako leto se udeležujemo strokovnih konferenc širom sveta in redno obiskujemo jezikovne šole in ostale izobraževalne institucije. Poznamo številne šole - le v Londonu npr. vsaj 30. Na vseh destinacijah pa vam po primerjavi med njimi priporočamo le tiste, ki jih osebno poznamo in zanje smatramo, da glede kakovosti pouka, možnostih in standardu nastanitve, opremljenosti, lokaciji ter aktivnosti v prostem času, in tudi v majhnih, na videz nepomembnih podrobnostih, ustrezajo zahtevam slovenskih udeležencev.

SKRB ZA VAŠE ZADOVOLJSTVO

Naše svetovanje je individualno in kompetentno, naša pozornost velja izključno vašim potrebam in ciljem. Govorimo vaš jezik in imamo v mislih vaš cilj. Smo vaš sogovornik od prvega kontakta do odhoda na jezikovni tečaj in nadalje vse do vaše vrnitve ter v vsakem trenutku pri naših partnerjih v tujini zastopamo vaše interese.

Prijavite se na naše e-novice iz sveta jezikovni programov v tujini. PRIJAVA NA E-NOVICE